Quins exercicis pots realitzar 

Tindràs dues opcions:

Fer exercicis amb resposta tancada, entre les quals trobaràs la correcta

Exericics de resposta tancada

O fer exercicis de resposta oberta on podràs triar la conjugació, el temps i el model.

Exercicis de resposta oberta