Què pots trobar-hi?

L'objectiu d'aquest lloc web és conéixer i posar en pràctica la conjugació verbal en la variant valenciana. Hem seguit el model de conjugació proposat per Enric Valor en la La flexió verbal

En el menú superiror podràs començar per aprendre i consultar la conjugació tant dels verbs regular com dels verbs irregulars més comuns

Dins de la secció pràctica podràs accedir tant a exercicis amb resposata diversa o exercicis amb resposta oberta

Vull Aprendre Vull practicar